MAGYAR KUTYÁSOK SZÖVETSÉGE
A MEOE (AZ FCI TAGJA) SZERZŐDÉSES PARTNERE


Módosult rendezvény időpontok!
- 2014.03.11.

FIGYELEM!!

Két kiállítás időpontja módosult. Kérjük, tekintse meg frissített rendezvénynaptárunkat!

továbbJogi tanácsadás kutyás ügyekben
- 2013.03.07.

Tisztelt Kutyatartók, Kutyatenyésztők, Klubvezetők!

Dr. Pozsonyi Anikó az állatokkal kapcsolatos és egyesületi joggal foglalkozó ügyvédként mind a kinológiai szervezeteknek, mind – jogsegély szolgálata keretében – kutyás magánszemélyeknek számtalan ügyben nyújtott jogi támogatást az elmúlt évek során.
Sajnos úgy tűnik, hogy sem az egyesületi életben, sem a kutyatenyésztésben és kutyatartásban nem lesz kevesebb a probléma. Kölyökkutya eladásához, vagy vételéhez kapcsolódó probléma esetén, vagy ha kutyatartás miatt a szomszéd, vagy akár az önkormányzat zaklatja, ajánljuk, hogy keresse fel Dr. Pozsonyi Anikó ügyvéd honlapját http://drpozsonyianiko.uw.hu/
Tájékoztatás a MEOESz-perben született ítéletről

Tisztelt Kiállítók, Versenyzők!
Kedves Kutyás Barátaim!

Ezúton is szeretnék minden érdeklődőt tájékoztatni, hogy 2015. január 15-én a PKK Bíróság a következő ítéletet hozta a MEOESz által az MKSZ-szel fennálló szerződés felbonthatósága érdekében indított perben.

1) Elutasította a MEOESz-nek a szerződés felmondási feltételeinek módosítására irányuló kereseti kérelmét, mivel a bíróság álláspontja szerint a szerződés 22. pontja megfelelően tartalmazza a felmondási feltételeket, melyek tartalmában a felek a szerződés aláírásakor közös akarattal állapodtak meg, ezért bírósági döntéssel annak módosítására nem lát lehetőséget.

2) A szerződés 21-es pontja szerinti rendelkezése, mely szerint "A felek kötelezettséget vállalnak, hogy vitáikat békésen peren kívül oldják meg, a jelen szerződés fennállása alatt egymással szemben pert nem indítanak, a jelen szerződést bármikor kölcsönös megállapodással módosíthatják." nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, mivel a bírói út lehetőségét nem lehet érvényesen kizárni, ezért az erre a pontra vonatkozó kereseti kérelmet a bíróság elfogadta.

A bíróság döntését természetesen az írásos ítélet részletes tanulmányozása után érdemes véglegesen értelmezni. Ettől függetlenül egyértelmű, hogy a döntés megfelel az MKSZ érdekeinek, hiszen azzal, hogy a felmondási feltételekkel kapcsolatos pontot rendben találta és megállapította, hogy sem nem szükséges, sem nem lehetséges annak MEOESz kérése szerinti módosítása igazolta eddig is képviselt álláspontunkat. A szerződés tehát továbbra is fennáll, a MEOESz-nek nincs lehetősége kénye-kedve szerint kivonni magát a szerződés hatálya alól.

A bírósághoz fordulás lehetőségének kizárására vonatkozó rész megsemmisítése semmilyen módon nem befolyásolja a szerződés fennállását, hiszen a MEOESz jelen perben is bíróság előtt támadta a megállapodást, szerencsére - a bennünket érdemben érintő rész kapcsán - sikertelenül. Csak megjegyzem, hogy a szerződés most megsemmisített pontja annak idején nem az MKSZ kérése alapján került be a szerződésbe...

A döntés egyelőre nem jogerős, elképzelhető, hogy a MEOESz nem nyugszik bele az első fokú ítéletbe, azonban eddig is azt az álláspontot képviseltük, hogy mindaddig, amíg jogerős bírósági ítélet nem mondja ki a szerződés megszűntetését, vagy közös akarattal nem szűntetjük meg azt, addig be kell tartani rendelkezéseit. A bíróság ítéletével most egyértelműen megerősítette álláspontunkat, egyúttal biztosítja számunka, hogy rendezvényeinket változatlanul az FCI-hez kapcsolódva bonyolítsuk le, a MEOESz-nek pedig kötelessége ezt tudomásul venni és biztosítani a szerződéses feltételek teljesülését.

Rövidesen közzétesszük 2015-ös kiállítási és versenynaptárunkat, melyre idén is szeretettel és tisztelettel várunk minden kutyást, akinek fontos, hogy jó légkörű, valóban a kutyákról szóló és csak a kutyák adottságaira, teljesítményére alapuló eredményeket adó rendezvényen vegyen részt.

Tisztelettel:

Jenei Attila Mátyás
MKSZ elnök


E-mail elérhetőségeink!

Tisztelt Kiállítók, Érdeklődők!

Kérjük, hogy kapcsolattartásra a következő e-mail címeket szíveskedjenek használni:

* általános jellegű kérdések esetében: mksz@mksz-1987.hu,

* championátusokkal, mestertenyésztői címekkel kapcsolatos anyagok beküldésére: iroda@mksz-1987.hu.

* szövetségi kiállítások nevezéseihez: mkszshow@gmail.com/u>.

A feltüntetett postafiókokban NEM FOGADJUK A TAGSZERVEZETI rendezvényekkel kapcsolatos levelezést, kérjük, hogy azokat minden esetben a tagszervezet által megadott elérhetőségekre küldjék el.
A téves címre küldött anyagokat nem őrizzük meg, az ebből fakadó késedelemért felelősséget nem vállalunk!

Az MKSZ régebbi e-mail címei már nincsenek használatban.


MAGUNKRÓL:

Magyar Kutyások Szövetsége (MKSZ)
Alakult 1987-ben


Az MKSZ 1998-óta szerződéses partneri kapcsolatban áll a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével, amely 2009. márciusában megerősítésre és megújításra került. Az együttműködési megállapodás szerint az MKSZ és a tagszervezetei rendezvényein szerzett eredményeket a MEOE (FCI) változatlanul elismeri, az MKSZ HJCH, MKSZ HCH, MKSZ Bk.HCH címeket az FCI törzskönyvbe bejegyzi.

A szerződés alapján az MKSZ klubok tagjai a MEOE rendezvényein a MEOE tagokkal azonos díj megfizetésével nevezhetnek, a MEOE által nyújtott kinológiai szolgáltatásokat (FCI törzskönyv stb.) a MEOE tagokkal azonos összegű kedvezményes díjazásért vehetik igénybe, amennyiben klubjukban legalább a MEOE tagdíjjal azonos mértékű tagsági díjat fizetnek (jelenleg 9.000 Ft/év). Természetesen a MEOE tagok is kedvezményes - az MKSZ tagjaira vonatkozó - díjszabás mellett nevezhetnek az MKSZ szövetségi és klubrendezvényeire is.

Az MKSZ kiállításai, tenyésszemléi, munkavizsgái és versenyei hagyományosan nyitottak az FCI által el nem ismert fajták vonatkozásában is (pl. amerikai bulldog, boerboel, biewer yorkshire terrier). Esetükben az FCI fajtákkal azonos címek elérése mellett lehetőség nyílik fajtaspecifikus minősítések és címek kiadására is.

Az MKSZ és klubjainak rendezvényeire nevezhetők fajtatiszta kutyák hobbi osztályba (származási lappal, vagy anélkül), melyek bírálata fajtánként, az FCI osztályoktól elkülönítve zajlik. Rendezvényeinken örömmel látjuk a fajta nélküli kutyákat is. A hobbi kategóriában az MKSZ kiadja a Hobbi Bajnok (HB), a fajtanélküli kutyák esetében pedig a Fajtanélküli Bajnok (FB) címeket. A hobbi és fajtanélküli kutyák speciális osztályba sorolási, valamint a HB és FB címek elérésének speciális szabályait a Kiállítási Szabályzat tartalmazza.


Az MKSZ kiadja az MKSZ Hungária Junior Champion (HJCH), az MKSZ Hungária Champion (HCH), az MKSZ Babérkoszorús Hungária Champion (Bk.HCH), az MKSZ Veterán Champion (VCH) címeket és a "Mestertenyésztő" (Arany, Ezüst, Bronz fokozat) címet. Az MKSZ HCH és Bk.HCH címmel rendelkező kutya MEOE országos kiállításon Champion osztályban indulhat (CACIB-on tehát nem), ill. az MKSZ HJCH, HCH, Bk.HCH cím birtokában a MEOE Champion kiállításra is nevezhető.
Az MKSZ Championátusokba, valamint a Hobbi Bajnok és a Fajtanélküli Bajnok címekbe az MKSZ vagy tagszervezetei által rendezett kiállításokon szerzett eredmények számítanak be.
MKSZ "Mestertenyésztő" címhez szintén az MKSZ és tagszervezetei rendezvényén elért eredmények az elfogadottak.


Tisztelt Klubtagok, Kiállítók, Kedves Érdeklődők!

Az MKSZ és a MEOE között zajló hosszú tárgyalási folyamat végére került pont március 25-én, amikor Korózs András MEOE elnök úrral aláírtuk a két szervezet által 1998-ban kötött együttműködési szerződés módosítását. Nem volt könnyű kölcsönösen vállalható kompromisszumot találni, mivel, bár mindkét fél a hazai kutyás élet színvonalának növeléséért dolgozik, a megoldásról nyilvánvalóan saját koncepcióval rendelkezik. Ezért tartom fontos eredménynek, hogy kölcsönösen megegyezésre nyitottá tudtuk alakítani saját elképzeléseinket, így a szervezetek szuverenitásának megtartásával párhuzamosan erősödik az együttműködés és harmonizáció, elősegítve a kutyázás és a kutyások nyugalmát, biztonságát és kényelmét.

De nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban.
Megerősítésre került a két szervezet önállósága, hiszen működésüket alapvetően továbbra is saját Alapszabályuk határozza meg. Az MKSZ megtartja saját bírói testületét, visszaszerezve annak bővítési lehetőségét. A különbözeti vizsgát teljesített MKSZ bírók a szerződés mellékletében felsorolt fajták vonatkozásában végre teljes körűen gyakorolhatják az FCI küllembírókat megillető jogosítványokat itthon és külföldön, országos (CAC, Klub) és nemzetközi (CACIB) kiállításokon egyaránt. Az MKSZ továbbra is önálló kiállításokat, tenyész- és munkavizsgákat rendez, melyre alapozva fenntartja saját championátus-rendszerét. Az MKSZ által kiadott championátusok és tenyésszemle eredmények az FCI származási lapokon regisztrálásra kerülnek. Az MKSZ továbbra is vezeti az FCI által el nem ismert fajták származási lapjait.

Az együttműködés irányába mutat a rendezvényidőpontok szorosabb koordinációja, a MEOE fajtagondozó klubjai által kidolgozott tenyésszemle irányelvek átvétele az MKSZ rendezésű tenyészszemléken, az ehhez szükséges bírói szemléletegyeztetést biztosító közös rendezvények megtartása, valamint az FCI jogú szolgáltatások kapcsán az egymás tagjai számára bevezetett egységes díjszabásra történő áttérés.

A nemzeti örökségünk részét képező kutyafajták egységes tenyésztési koncepciójának kiemelt támogatása érdekében a 9 magyar fajta vonatkozásában az MKSZ lemondott a tenyésszemlék és klubkiállítások megrendezésének jogáról.
Közös törekvése a két szervezetnek a kiállítások és tenyésszemlék számának limitálásával növelni azok látogatottságát és színvonalát. Az MKSZ-en belül az elmúlt két évben ennek jegyében 1-2 kiállítással csökkentette a rendezvényszámot és bevezetett egy kiállítás értékelési rendszert. A most aláírt új szerződéstől függetlenül örömmel tölt el, hogy ezek hatására 2008-ban egyértelműen emelkedett az átlagos nevezésszám kiállításainkon.

Úgy gondolom, hogy mindkét fél számára elfogadható, jó kompromisszumot kötöttünk. Rajtunk múlik, hogy miként töltjük meg tartalommal, de megállapodásunk mindenképpen magában hordozza a komolyabb zökkenőktől mentes jövőbeli együttműködés lehetőségét.
A Magyar Kutyások Szövetséges és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete között 2009. március 25-én létrejött új, szerződéses partneri kapcsolatra vonatkozó megállapodást az MKSZ holnapjának Szabályzatok, szerződések menüpontjában olvashatja el.

A MEOE-vel kötött új szerződés véleményem szerint megnyugtatató választ ad az FCI jogok elvesztésével kapcsolatos híresztelésekre, melynek eredményeképpen remélem, mindannyiukkal találkozhatok a jövőbeli MKSZ szövetségi és tagegyesületi rendezvényeken.

Tisztelettel:
Jenei Attila
MKSZ elnök