MAGYAR KUTYÁSOK SZÖVETSÉGE
A MEOE (AZ FCI TAGJA) SZERZŐDÉSES PARTNERE


Módosult rendezvény időpontok!
- 2014.03.11.

FIGYELEM!!

Két kiállítás időpontja módosult. Kérjük, tekintse meg frissített rendezvénynaptárunkat!

továbbJogi tanácsadás kutyás ügyekben
- 2013.03.07.

Tisztelt Kutyatartók, Kutyatenyésztők, Klubvezetők!

Dr. Pozsonyi Anikó az állatokkal kapcsolatos és egyesületi joggal foglalkozó ügyvédként mind a kinológiai szervezeteknek, mind – jogsegély szolgálata keretében – kutyás magánszemélyeknek számtalan ügyben nyújtott jogi támogatást az elmúlt évek során.
Sajnos úgy tűnik, hogy sem az egyesületi életben, sem a kutyatenyésztésben és kutyatartásban nem lesz kevesebb a probléma. Kölyökkutya eladásához, vagy vételéhez kapcsolódó probléma esetén, vagy ha kutyatartás miatt a szomszéd, vagy akár az önkormányzat zaklatja, ajánljuk, hogy keresse fel Dr. Pozsonyi Anikó ügyvéd honlapját http://drpozsonyianiko.uw.hu/
KÖZLEMÉNY A MEOESZ NYILATKOZATTAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Kiállítók és Versenyzők! Kedves Érdeklődő Kutyások!

A mai napon egy érdekes és jellemző közlemény jelent meg a MEOESz honlapján és Facebook oldalán.

A közlemény szerint:
""A MEOE Szövetség 2014. november 01. napjától kezdődően megszüntette annak a lehetőségét, hogy a Magyar Kutyások Szövetsége (1051 Budapest, Mérleg utca 7.) illetve annak tagszervezetei FCI minősítést adó bármilyen rendezvényt rendezhessenek. Továbbá az MKSZ jogán és annak rendezvényein bírálati lehetőséget kapott, de egyébként FCI szerinti képesítéssel, és MEOE Szövetség bírói testületi tagsággal nem rendelkező személyek FCI minősítést adó bírálatot sem végezhetnek."

A tényszerűség kedvéért. A MEOE szerződésben áll az MKSZ-szel, melyet egyoldalúan nem szüntethet meg. Ezt belátva bírósághoz fordult, mely perben novemberre tűzték ki a tárgyalást. Mindaddig amíg a bíróság esetlegesen mást nem mond, addig a szerződés életben van, melynek megszegéséért a MEOE polgárjogi felelősséggel tartozik. Ez vonatkozik az MKSZ-szel, az MKSZ tagszervezeteivel, illetve a különbözeti vizsgát tett, FCI jogú küllembírókkal szemben 2009-ben vállalt kötelezettségeire egyaránt.

A közelmény az alábbiakat is tartalmazza:

"Magunk ez év eleje óta igyekeztünk felvenni a kapcsolatot az MKSZ-el annak érdekében, hogy a számukra a mi saját és szervezeteink ellenében biztosított pozitív diszkrimináció helyett egy egyenlő jogokon és kötelezettségeken alapuló együttműködés megvalósítását kidolgozzuk. Jelentette ez már 2014. januárjában azt is, hogy az MKSZ útján valamennyi tagjának és tagszervezetének felajánlottuk, hogy őket tagjaink sorában szívesen látjuk, mindenki mással azonos feltételekkel. Az MKSZ azonban minden együttműködéstől elzárkózott, még leveleinket sem hajlandó átvenni."

A valóság ezzel szemben az, hogy MEOE mindössze egyetlen alkalommal kísérelte meg felvenni a kapcsolatot az MKSZ-szel. A levélben közölt lekezelő ultimátumra megfelelő választ kapott. Ezt követően a MEOE - noha a szerződés szerint kötelessége lett volna valódi kétoldalú tárgyalást kezdeményezni - a bírósághoz fordult, melyről az MKSZ a bíróságtól értesült. A MEOE első keresetét tartalmi és formai indokok miatt a bírósági elutasította. A beadott pótkereset ügyében a már említett novemberi időpontban lesz tárgyalás. A MEOE tehát a közleményben megfogalmazottakkal szemben semmilyen az együttműködés érdemi átalakítására vonatkozó javaslatot nem közölt az MKSZ-szel.

A szerződött partner tagszervezeteinek átcsábítására irányuló kísérletet nem kívánom kommentálni, annak erkölcsi tanulságait ítélje meg a kedves olvasó.

A leírtaknak megfelelően az MKSZ és tagszervezetei megrendezik a meghirdetett rendezvényeket. A megállapodás tartama alatt elvárja szerződött partnerétől vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését, melyek szándékos, vagy gondatlan megszegése esetén mindent meg fog tenni tagjainak védelme érdekében.

Tisztelettel:
Jenei Attila
MKSZ elnök** NEVEZÉSI FELHÍVÁS **


********************************
MKSZ CAC-DERBY SHOW

********************************

2014. október 19.
Budapest - Népliget

A kiállítás bírólistáját IDE KATTINTVA tekintheti meg


***
Ön se hagyja ki az évadzáró MKSZ kiállítást!

***


2014. évi rendezvénynaptár - FIGYELEM, MÓDOSULT!


Tisztelt Kiállítók és Versenyzők! Kedves Érdeklődők!

Az MKSZ és tagszervezeteinek 2014. évi rendezvényprogramja ide kattintva tekinthető meg, melyeken minden kedves régi és új kiállítót, versenyzőt, érdeklődőt szeretettel várunk.

FIGYELEM, IDŐPONT VÁLTOZÁSOK!!


E-mail elérhetőségeink!

Tisztelt Kiállítók, Érdeklődők!

Kérjük, hogy kapcsolattartásra a következő e-mail címeket szíveskedjenek használni:

* általános jellegű kérdések esetében: mksz@mksz-1987.hu,

* championátusokkal, mestertenyésztői címekkel kapcsolatos anyagok beküldésére: iroda@mksz-1987.hu.

* szövetségi kiállítások nevezéseihez: mkszshow@gmail.com/u>.

A feltüntetett postafiókokban NEM FOGADJUK A TAGSZERVEZETI rendezvényekkel kapcsolatos levelezést, kérjük, hogy azokat minden esetben a tagszervezet által megadott elérhetőségekre küldjék el.
A téves címre küldött anyagokat nem őrizzük meg, az ebből fakadó késedelemért felelősséget nem vállalunk!

Az MKSZ régebbi e-mail címei már nincsenek használatban.


MAGUNKRÓL:

Magyar Kutyások Szövetsége (MKSZ)
Alakult 1987-ben


Az MKSZ 1998-óta szerződéses partneri kapcsolatban áll a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével, amely 2009. márciusában megerősítésre és megújításra került. Az együttműködési megállapodás szerint az MKSZ és a tagszervezetei rendezvényein szerzett eredményeket a MEOE (FCI) változatlanul elismeri, az MKSZ HJCH, MKSZ HCH, MKSZ Bk.HCH címeket az FCI törzskönyvbe bejegyzi.

A szerződés alapján az MKSZ klubok tagjai a MEOE rendezvényein a MEOE tagokkal azonos díj megfizetésével nevezhetnek, a MEOE által nyújtott kinológiai szolgáltatásokat (FCI törzskönyv stb.) a MEOE tagokkal azonos összegű kedvezményes díjazásért vehetik igénybe, amennyiben klubjukban legalább a MEOE tagdíjjal azonos mértékű tagsági díjat fizetnek (jelenleg 9.000 Ft/év). Természetesen a MEOE tagok is kedvezményes - az MKSZ tagjaira vonatkozó - díjszabás mellett nevezhetnek az MKSZ szövetségi és klubrendezvényeire is.

Az MKSZ kiállításai, tenyésszemléi, munkavizsgái és versenyei hagyományosan nyitottak az FCI által el nem ismert fajták vonatkozásában is (pl. amerikai bulldog, boerboel, biewer yorkshire terrier). Esetükben az FCI fajtákkal azonos címek elérése mellett lehetőség nyílik fajtaspecifikus minősítések és címek kiadására is.

Az MKSZ és klubjainak rendezvényeire nevezhetők fajtatiszta kutyák hobbi osztályba (származási lappal, vagy anélkül), melyek bírálata fajtánként, az FCI osztályoktól elkülönítve zajlik. Rendezvényeinken örömmel látjuk a fajta nélküli kutyákat is. A hobbi kategóriában az MKSZ kiadja a Hobbi Bajnok (HB), a fajtanélküli kutyák esetében pedig a Fajtanélküli Bajnok (FB) címeket. A hobbi és fajtanélküli kutyák speciális osztályba sorolási, valamint a HB és FB címek elérésének speciális szabályait a Kiállítási Szabályzat tartalmazza.


Az MKSZ kiadja az MKSZ Hungária Junior Champion (HJCH), az MKSZ Hungária Champion (HCH), az MKSZ Babérkoszorús Hungária Champion (Bk.HCH), az MKSZ Veterán Champion (VCH) címeket és a "Mestertenyésztő" (Arany, Ezüst, Bronz fokozat) címet. Az MKSZ HCH és Bk.HCH címmel rendelkező kutya MEOE országos kiállításon Champion osztályban indulhat (CACIB-on tehát nem), ill. az MKSZ HJCH, HCH, Bk.HCH cím birtokában a MEOE Champion kiállításra is nevezhető.
Az MKSZ Championátusokba, valamint a Hobbi Bajnok és a Fajtanélküli Bajnok címekbe az MKSZ vagy tagszervezetei által rendezett kiállításokon szerzett eredmények számítanak be.
MKSZ "Mestertenyésztő" címhez szintén az MKSZ és tagszervezetei rendezvényén elért eredmények az elfogadottak.


Tisztelt Klubtagok, Kiállítók, Kedves Érdeklődők!

Az MKSZ és a MEOE között zajló hosszú tárgyalási folyamat végére került pont március 25-én, amikor Korózs András MEOE elnök úrral aláírtuk a két szervezet által 1998-ban kötött együttműködési szerződés módosítását. Nem volt könnyű kölcsönösen vállalható kompromisszumot találni, mivel, bár mindkét fél a hazai kutyás élet színvonalának növeléséért dolgozik, a megoldásról nyilvánvalóan saját koncepcióval rendelkezik. Ezért tartom fontos eredménynek, hogy kölcsönösen megegyezésre nyitottá tudtuk alakítani saját elképzeléseinket, így a szervezetek szuverenitásának megtartásával párhuzamosan erősödik az együttműködés és harmonizáció, elősegítve a kutyázás és a kutyások nyugalmát, biztonságát és kényelmét.

De nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban.
Megerősítésre került a két szervezet önállósága, hiszen működésüket alapvetően továbbra is saját Alapszabályuk határozza meg. Az MKSZ megtartja saját bírói testületét, visszaszerezve annak bővítési lehetőségét. A különbözeti vizsgát teljesített MKSZ bírók a szerződés mellékletében felsorolt fajták vonatkozásában végre teljes körűen gyakorolhatják az FCI küllembírókat megillető jogosítványokat itthon és külföldön, országos (CAC, Klub) és nemzetközi (CACIB) kiállításokon egyaránt. Az MKSZ továbbra is önálló kiállításokat, tenyész- és munkavizsgákat rendez, melyre alapozva fenntartja saját championátus-rendszerét. Az MKSZ által kiadott championátusok és tenyésszemle eredmények az FCI származási lapokon regisztrálásra kerülnek. Az MKSZ továbbra is vezeti az FCI által el nem ismert fajták származási lapjait.

Az együttműködés irányába mutat a rendezvényidőpontok szorosabb koordinációja, a MEOE fajtagondozó klubjai által kidolgozott tenyésszemle irányelvek átvétele az MKSZ rendezésű tenyészszemléken, az ehhez szükséges bírói szemléletegyeztetést biztosító közös rendezvények megtartása, valamint az FCI jogú szolgáltatások kapcsán az egymás tagjai számára bevezetett egységes díjszabásra történő áttérés.

A nemzeti örökségünk részét képező kutyafajták egységes tenyésztési koncepciójának kiemelt támogatása érdekében a 9 magyar fajta vonatkozásában az MKSZ lemondott a tenyésszemlék és klubkiállítások megrendezésének jogáról.
Közös törekvése a két szervezetnek a kiállítások és tenyésszemlék számának limitálásával növelni azok látogatottságát és színvonalát. Az MKSZ-en belül az elmúlt két évben ennek jegyében 1-2 kiállítással csökkentette a rendezvényszámot és bevezetett egy kiállítás értékelési rendszert. A most aláírt új szerződéstől függetlenül örömmel tölt el, hogy ezek hatására 2008-ban egyértelműen emelkedett az átlagos nevezésszám kiállításainkon.

Úgy gondolom, hogy mindkét fél számára elfogadható, jó kompromisszumot kötöttünk. Rajtunk múlik, hogy miként töltjük meg tartalommal, de megállapodásunk mindenképpen magában hordozza a komolyabb zökkenőktől mentes jövőbeli együttműködés lehetőségét.
A Magyar Kutyások Szövetséges és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete között 2009. március 25-én létrejött új, szerződéses partneri kapcsolatra vonatkozó megállapodást az MKSZ holnapjának Szabályzatok, szerződések menüpontjában olvashatja el.

A MEOE-vel kötött új szerződés véleményem szerint megnyugtatató választ ad az FCI jogok elvesztésével kapcsolatos híresztelésekre, melynek eredményeképpen remélem, mindannyiukkal találkozhatok a jövőbeli MKSZ szövetségi és tagegyesületi rendezvényeken.

Tisztelettel:
Jenei Attila
MKSZ elnök