MAGYAR KUTYÁSOK SZÖVETSÉGE
A MEOE (AZ FCI TAGJA) SZERZŐDÉSES PARTNERE


Módosult rendezvény időpontok!
- 2014.03.11.

FIGYELEM!!

Két kiállítás időpontja módosult. Kérjük, tekintse meg frissített rendezvénynaptárunkat!

továbbJogi tanácsadás kutyás ügyekben
- 2013.03.07.

Tisztelt Kutyatartók, Kutyatenyésztők, Klubvezetők!

Dr. Pozsonyi Anikó az állatokkal kapcsolatos és egyesületi joggal foglalkozó ügyvédként mind a kinológiai szervezeteknek, mind – jogsegély szolgálata keretében – kutyás magánszemélyeknek számtalan ügyben nyújtott jogi támogatást az elmúlt évek során.
Sajnos úgy tűnik, hogy sem az egyesületi életben, sem a kutyatenyésztésben és kutyatartásban nem lesz kevesebb a probléma. Kölyökkutya eladásához, vagy vételéhez kapcsolódó probléma esetén, vagy ha kutyatartás miatt a szomszéd, vagy akár az önkormányzat zaklatja, ajánljuk, hogy keresse fel Dr. Pozsonyi Anikó ügyvéd honlapját http://drpozsonyianiko.uw.hu/
Nyílt levél Korózs András MEOESZ elnökhöz

Tisztelt Elnök Úr!

Hosszú évek együttműködését követően a MEOESZ fel kívánja számolni az MKSZ-szel fennálló partneri viszonyát, melynek érdekében bírósághoz fordult. Tette ezt annak ellenére, hogy remélhetőleg az alábbi tényeket Ön sem vitatja:

1. az MKSZ mindvégig korrekt partnerként tartotta magát a megállapodáshoz, minden saját szervezetén belül keletkező problémára azonnal, a szerződés betűjének és szellemének megfelelően reagált

2. az elmúlt évek kinológiai viharai közepette számos esetben kiállt a MEOE(SZ) mellett, döntően hozzájárulva ahhoz, hogy a MEOE(SZ) – nemhogy folytathatta működését, hanem, hogy egyáltalán fennmaradjon mostanáig

3. az előbb felsorolt okokból a MEOESZ a szerződést jogszerűen felmondani nem tudja, ezért az MKSZ-szel szemben vállalt kötelezettségeit teljesítenie kell.

Eljárása eleve megállapodás ellenes volt, hiszen a szerződés 4. pontja világosan rendelkezik, hogy a felek közötti ügyek intézésére közös bizottságot kell összehívni és csak ennek eredménytelensége esetén lehet bírósághoz fordulni.

Ez idáig tisztán jogi kérdés volna, melyre az MKSZ természetesen megtette a megfelelő jogi lépéseket, beadta érdemi ellenkérelmét. Az Ön által vezetett MEOESZ azonban a saját maga által kezdeményezett per eredményét meg sem várva, nyilvánosan bejelentette, hogy november 1-től kezdődően nem hajlandó teljesíteni az MKSZ, annak tagszervezetei és Bírói Testületének tagjai irányában fennálló szerződéses kötelezettségeit. Még ezt is el fel lehet fogni jogi esetként, melyre az MKSZ természetesen szintén reagált, viszontkeresetet nyújtott be a bíróságon a MEOESZ teljesítési kötelezettség egyértelmű kimondatása érdekében.

Azzal azonban, hogy levelet küldött az MKSZ tagszervezetei és az MKSZ Bírói Testület FCI jogosultsággal rendelkező tagjai számára, a MEOESZ már nem csak a jogkövetési hajlandósággal kapcsolatos kérdéseket vet fel, hanem durván beavatkozik egy másik civil szervezet egyesülési joggyakorlásába. Levelében ráadásul úgy buzdítja az MKSZ önálló klubjait és bíróit az MKSZ elhagyására – pártoljanak el attól a közösségből, mely az elmúlt több mint negyed évszázad küzdelmei közepette biztosította működésüket, lehetővé tette kinológiai munkásságukat –, hogy igazából semmit nem kínál nekik. Ugyanis az MKSZ kluboknak a MEOESZ-ben sem lenne több joga az adott fajta/fajták alakulását befolyásolni, mint jelenleg – rendezvényeket pedig vagy kapnak az Elnökségtől, vagy nem.
Az MKSZ bírókkal pedig még tovább megy, hiszen úgy invitálja őket az MKSZ bírói közösségének elhagyására – mert annak idején maga a MEOESZ ragaszkodott ahhoz, hogy nem működhet a kettős tagság – hogy még azt sem garantálja számukra, hogy egyáltalán felvételt nyernek majd a MEOESZ BT-be.

Fentiek miatt határozottan felszólítom, hogy hagyjon fel az MKSZ egységének szétrombolási kísérleteivel és bízza arra a bíróságra a kérdés megítélését, amelyikhez Ön fordult. Addig is vezesse vissza a MEOESZ-t a jogszerű partneri együttműködés útjára, mert meggyőződésem szerint csak az együttműködés egymás megbecsülése és elismerése szolgálja a magyar kutyások érdekeit.
Az MKSZ több mint 25 éve ezen az úton jár és ezt is kívánja folytatni. Azt pedig egyelőre csak remélni tudom, hogy a MEOESZ is visszatér a jogszerűség mezsgyéjére.

Azért fordulok Önhöz nyílt levélben, mert a MEOESZ is nyilvánosságra hozta, hogy a szerződést 2014. november 1-től nem teljesíti. Ezután az MKSZ-nek is joga, sőt kötelessége tájékoztatni a nyilvánosságot az üggyel kapcsolatos tényekről, és arról, hogy a MEOESZ ezeket a lépéseket egy olyan még első fokon sem tárgyalt bírósági ügy folyamatában lépte meg, melyet a MEOESZ kezdeményezett a bíróságon a szerződés további sorsáról. Tette ezt egy olyan jogszabályra hivatkozva, mely alapján szerződés - még jogos kérelem esetén is - kizárólag a bíróság jogerős döntését követően módosulhat.

A történtekről a közvélemény és a MEOESZ szervezetei is jogosultak kétoldalú tájékoztatásból értesülni. Ennek megfelelően arról is, ha a bíróság a szerződés teljesítésének megtagadását jogszerűtlennek ítéli, akkor a MEOESZ nemcsak azzal számolhat, hogy köteles lesz a szerződést továbbra is teljesíteni, hanem azzal is, hogy az okozott kárt is meg kell térítenie.

Budapest, 2014. szeptember 29.

Üdvözlettel:

Jenei Attila Mátyás s. k.
MKSZ elnök


2014. évi rendezvénynaptár - FIGYELEM, MÓDOSULT!


Tisztelt Kiállítók és Versenyzők! Kedves Érdeklődők!

Az MKSZ és tagszervezeteinek 2014. évi rendezvényprogramja ide kattintva tekinthető meg, melyeken minden kedves régi és új kiállítót, versenyzőt, érdeklődőt szeretettel várunk.

FIGYELEM, IDŐPONT VÁLTOZÁSOK!!


E-mail elérhetőségeink!

Tisztelt Kiállítók, Érdeklődők!

Kérjük, hogy kapcsolattartásra a következő e-mail címeket szíveskedjenek használni:

* általános jellegű kérdések esetében: mksz@mksz-1987.hu,

* championátusokkal, mestertenyésztői címekkel kapcsolatos anyagok beküldésére: iroda@mksz-1987.hu.

* szövetségi kiállítások nevezéseihez: mkszshow@gmail.com/u>.

A feltüntetett postafiókokban NEM FOGADJUK A TAGSZERVEZETI rendezvényekkel kapcsolatos levelezést, kérjük, hogy azokat minden esetben a tagszervezet által megadott elérhetőségekre küldjék el.
A téves címre küldött anyagokat nem őrizzük meg, az ebből fakadó késedelemért felelősséget nem vállalunk!

Az MKSZ régebbi e-mail címei már nincsenek használatban.


MAGUNKRÓL:

Magyar Kutyások Szövetsége (MKSZ)
Alakult 1987-ben


Az MKSZ 1998-óta szerződéses partneri kapcsolatban áll a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével, amely 2009. márciusában megerősítésre és megújításra került. Az együttműködési megállapodás szerint az MKSZ és a tagszervezetei rendezvényein szerzett eredményeket a MEOE (FCI) változatlanul elismeri, az MKSZ HJCH, MKSZ HCH, MKSZ Bk.HCH címeket az FCI törzskönyvbe bejegyzi.

A szerződés alapján az MKSZ klubok tagjai a MEOE rendezvényein a MEOE tagokkal azonos díj megfizetésével nevezhetnek, a MEOE által nyújtott kinológiai szolgáltatásokat (FCI törzskönyv stb.) a MEOE tagokkal azonos összegű kedvezményes díjazásért vehetik igénybe, amennyiben klubjukban legalább a MEOE tagdíjjal azonos mértékű tagsági díjat fizetnek (jelenleg 9.000 Ft/év). Természetesen a MEOE tagok is kedvezményes - az MKSZ tagjaira vonatkozó - díjszabás mellett nevezhetnek az MKSZ szövetségi és klubrendezvényeire is.

Az MKSZ kiállításai, tenyésszemléi, munkavizsgái és versenyei hagyományosan nyitottak az FCI által el nem ismert fajták vonatkozásában is (pl. amerikai bulldog, boerboel, biewer yorkshire terrier). Esetükben az FCI fajtákkal azonos címek elérése mellett lehetőség nyílik fajtaspecifikus minősítések és címek kiadására is.

Az MKSZ és klubjainak rendezvényeire nevezhetők fajtatiszta kutyák hobbi osztályba (származási lappal, vagy anélkül), melyek bírálata fajtánként, az FCI osztályoktól elkülönítve zajlik. Rendezvényeinken örömmel látjuk a fajta nélküli kutyákat is. A hobbi kategóriában az MKSZ kiadja a Hobbi Bajnok (HB), a fajtanélküli kutyák esetében pedig a Fajtanélküli Bajnok (FB) címeket. A hobbi és fajtanélküli kutyák speciális osztályba sorolási, valamint a HB és FB címek elérésének speciális szabályait a Kiállítási Szabályzat tartalmazza.


Az MKSZ kiadja az MKSZ Hungária Junior Champion (HJCH), az MKSZ Hungária Champion (HCH), az MKSZ Babérkoszorús Hungária Champion (Bk.HCH), az MKSZ Veterán Champion (VCH) címeket és a "Mestertenyésztő" (Arany, Ezüst, Bronz fokozat) címet. Az MKSZ HCH és Bk.HCH címmel rendelkező kutya MEOE országos kiállításon Champion osztályban indulhat (CACIB-on tehát nem), ill. az MKSZ HJCH, HCH, Bk.HCH cím birtokában a MEOE Champion kiállításra is nevezhető.
Az MKSZ Championátusokba, valamint a Hobbi Bajnok és a Fajtanélküli Bajnok címekbe az MKSZ vagy tagszervezetei által rendezett kiállításokon szerzett eredmények számítanak be.
MKSZ "Mestertenyésztő" címhez szintén az MKSZ és tagszervezetei rendezvényén elért eredmények az elfogadottak.


Tisztelt Klubtagok, Kiállítók, Kedves Érdeklődők!

Az MKSZ és a MEOE között zajló hosszú tárgyalási folyamat végére került pont március 25-én, amikor Korózs András MEOE elnök úrral aláírtuk a két szervezet által 1998-ban kötött együttműködési szerződés módosítását. Nem volt könnyű kölcsönösen vállalható kompromisszumot találni, mivel, bár mindkét fél a hazai kutyás élet színvonalának növeléséért dolgozik, a megoldásról nyilvánvalóan saját koncepcióval rendelkezik. Ezért tartom fontos eredménynek, hogy kölcsönösen megegyezésre nyitottá tudtuk alakítani saját elképzeléseinket, így a szervezetek szuverenitásának megtartásával párhuzamosan erősödik az együttműködés és harmonizáció, elősegítve a kutyázás és a kutyások nyugalmát, biztonságát és kényelmét.

De nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban.
Megerősítésre került a két szervezet önállósága, hiszen működésüket alapvetően továbbra is saját Alapszabályuk határozza meg. Az MKSZ megtartja saját bírói testületét, visszaszerezve annak bővítési lehetőségét. A különbözeti vizsgát teljesített MKSZ bírók a szerződés mellékletében felsorolt fajták vonatkozásában végre teljes körűen gyakorolhatják az FCI küllembírókat megillető jogosítványokat itthon és külföldön, országos (CAC, Klub) és nemzetközi (CACIB) kiállításokon egyaránt. Az MKSZ továbbra is önálló kiállításokat, tenyész- és munkavizsgákat rendez, melyre alapozva fenntartja saját championátus-rendszerét. Az MKSZ által kiadott championátusok és tenyésszemle eredmények az FCI származási lapokon regisztrálásra kerülnek. Az MKSZ továbbra is vezeti az FCI által el nem ismert fajták származási lapjait.

Az együttműködés irányába mutat a rendezvényidőpontok szorosabb koordinációja, a MEOE fajtagondozó klubjai által kidolgozott tenyésszemle irányelvek átvétele az MKSZ rendezésű tenyészszemléken, az ehhez szükséges bírói szemléletegyeztetést biztosító közös rendezvények megtartása, valamint az FCI jogú szolgáltatások kapcsán az egymás tagjai számára bevezetett egységes díjszabásra történő áttérés.

A nemzeti örökségünk részét képező kutyafajták egységes tenyésztési koncepciójának kiemelt támogatása érdekében a 9 magyar fajta vonatkozásában az MKSZ lemondott a tenyésszemlék és klubkiállítások megrendezésének jogáról.
Közös törekvése a két szervezetnek a kiállítások és tenyésszemlék számának limitálásával növelni azok látogatottságát és színvonalát. Az MKSZ-en belül az elmúlt két évben ennek jegyében 1-2 kiállítással csökkentette a rendezvényszámot és bevezetett egy kiállítás értékelési rendszert. A most aláírt új szerződéstől függetlenül örömmel tölt el, hogy ezek hatására 2008-ban egyértelműen emelkedett az átlagos nevezésszám kiállításainkon.

Úgy gondolom, hogy mindkét fél számára elfogadható, jó kompromisszumot kötöttünk. Rajtunk múlik, hogy miként töltjük meg tartalommal, de megállapodásunk mindenképpen magában hordozza a komolyabb zökkenőktől mentes jövőbeli együttműködés lehetőségét.
A Magyar Kutyások Szövetséges és a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete között 2009. március 25-én létrejött új, szerződéses partneri kapcsolatra vonatkozó megállapodást az MKSZ holnapjának Szabályzatok, szerződések menüpontjában olvashatja el.

A MEOE-vel kötött új szerződés véleményem szerint megnyugtatató választ ad az FCI jogok elvesztésével kapcsolatos híresztelésekre, melynek eredményeképpen remélem, mindannyiukkal találkozhatok a jövőbeli MKSZ szövetségi és tagegyesületi rendezvényeken.

Tisztelettel:
Jenei Attila
MKSZ elnök